Artikelen gelabeld: Internet of Things

2015: go play!


Het aardige van bloggen is, dat je af en toe kunt terugkijken naar wat je eerder over onderwerpen hebt geschreven. Zo heb ik mijn nieuwjaar-blogs van afgelopen jaren nog eens doorgelezen. En eigenlijk is er niet veel veranderd. Nog steeds zijn begrippen als cloud, big data en veiligheid actueel in [...]