De zeven I Overheids-wijzen


Alweer vijf jaar geleden, om precies te zijn op 2 maart 2011, vond onze Minister-President in de brievenbus van Het Torentje in Den Haag een bijna driehonderd pagina’s tellend rapport van de WRR (Wetenschappelijk Raad voor Overheidsbeleid) met als titel “I Overheid”.

Mark was net gewend geraakt aan het idee dat zijn ambtenaren trouw luisterden naar hun (modieuze) naam ‘e-Overheid’, maar nam het advies van de WRR ter harte. Hij informeerde zijn ministers dat de ‘e’ stond voor de ‘Elektronische’ overheid en de ‘I’ voor ‘Informatie’ overheid. En zo geschiedde.

Naast dienstverlening, ook controle en zorg
Het rapport van de WRR had als basis dat de oude, digitale overheid gericht was op dienstverlening en gebruikmaakte van techniek, maar dat de nieuwe digitale overheid over informatiestromen en -netwerken gaat en niet alleen op dienstverlening, maar ook op controle en zorg is gericht.

De overheid is zich er sindsdien intensiever dan ooit van bewust dat de kwaliteit van haar sociaal, bestuurlijk en juridisch beleid wordt bepaald door informatiemaatstaven (wij technici zeggen datastromen). Alle overheden zien zich nu geplaatst voor de uitdaging om een nieuw systeem en een nieuwe koppeling van informatiebronnen te ontwikkelen.

Drie beginselen voor meer orde
De zeven wijzen helpen de overheid om helderheid te scheppen in deze complexe weegschaal en hebben de maatstaven of beginselen aangereikt om hier orde in te scheppen. De WRR onderscheidt aldus stuwende beginselen (zoals veiligheid, effectiviteit en efficiëntie), verankerende beginselen (privacy en keuzevrijheid) en procesmatige beginselen (transparantie en accountability).

Smart City event
Tegen deze achtergrond presenteren EMC en SAS van 6 tot 10 juni tijdens het Smart City event in de Amsterdam Arena hun visie, expertise en technologische middelen. EMC biedt als federatie van bedrijven waaronder Pivotal en VMware, de overheid haar consultatieve praktijkervaring in het bouwen van toekomstvaste ICT-platformen en het ontwikkelen van moderne applicaties. Het SAS Institute biedt de overheid haar expertise en technologie op het gebied van analytische visualisatie en datamanagement. Gezamenlijk biedt de combinatie van EMC en SAS een volledige dekking voor de toepassing van de stuwende, verankerde en procesmatige beginselen.

Zo kan de overheid samen met het bedrijfsleven en het advies van de WRR werkelijk vorm en inhoud voor nieuwe, bestuurlijke informatiesystemen ontwikkelen.

Kenny Pool, EMC Advisory Systems Engineer

 

Laat een reactie achter