Het spanningsveld tussen traditionele IT en de nieuwe realiteit


De wijze waarop wij dagelijks werken en hoe onze werkwijze gedreven word door typische Internet-of-things ontwikkelingen gaat in onverminderd snel tempo door. Dit zet de traditionele IT-afdelingen onder druk, want het zal voor deze traditionele IT-afdelingen moeilijker worden deze snelheid bij te houden en nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen.

Traditionele IT

De afgelopen 15 jaar werkten we op een redelijk voorspelbare manier. De IT was zo ingericht dat het de kritische bedrijfsprocessen automatiseerde en standaard applicaties van gevestigde softwareleveranciers, zoals Oracle, Microsoft en SAP, implementeerde. IT-afdelingen besteedden het grootste deel van hun tijd aan het opbouwen en beheren van de infrastructuur die nodig was om dergelijke applicaties te draaien, en aan het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig waren voor gegarandeerde levering van die infrastructuur. Vooraf bepaalde service levels waren nog niet echt aan de orde. Als gevolg daarvan hebben bedrijven zwaar geïnvesteerd in deze Enterprise-applicatie infrastructuur.

De revolutie van IT

Met de opkomst van mobiele apparaten, Cloud computing, social media, het Internet-of-things is de wijze waarop applicaties gebouwd, ingezet en gebruikt worden aanzienlijk veranderd. Een traditioneel IT-model dat is opgebouwd rond het behoud van groot ‘verpakte’ applicaties past niet meer bij de nieuwe realiteit.

We kennen inmiddels allemaal de voorbeelden van Tesla, Airbnb, Netflix en Uber. Bedrijven willen onderscheidend zijn. Nu krijgt Uber competitie van BMW met driveNow. BMW levert een Carsharing dienst in verschillende steden in Europa en Noord-Amerika. Het zal dan ook niet verbazen dat BMW meer vacatures heeft voor applicatie ontwikkelaars dan voor automonteurs. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat organisaties digitaal gaan transformeren. Digitale Transformatie is IT Transformatie!

Voor ontwikkeling van slimmere producten en diensten die voldoen aan de klantbehoefte van vandaag de dag is IT leading om deze belangrijke transformatie te kunnen realiseren. Daarnaast is het noodzakelijk om de huidige kritische bedrijfsapplicaties te continueren met efficiëntere IT processen met minder kosten.

De enige manier om beide doelen te bereiken is door te innoveren en optimaliseren. Bestaande technologie transformeren naar een meer IT-services georiënteerd model.

De werkelijkheid

De realiteit is dat veel Datacenters of IT afdelingen helemaal niet synchroon lopen met deze nieuwe ontwikkelingen. IT afdelingen zijn vaak belast met ‘keeping the lights on’ en hebben maar beperkte ruimte voor innovatie. Terwijl de organisatie in sneltreinvaart wil veranderen vaak onder druk door de competitie of wel door wet- en regelgeving.

De volgende belangrijke stap naar een Modern Datacenter is de IT-diensten te gaan automatiseren en efficiënter te maken. IT moet op elk niveau een selfservice ervaring leveren met de juiste orkestratie en gereedschappen die ontwikkelaars en andere vernieuwers bevrijdt van IT wegblokkades.

Moderne Datacenter

Wat is nu zo’n Modern Datacenter? Het Moderne Datacenter vereist een moderne infrastructuur. Ondanks dat het “build your own” model niet verdwijnt, verwacht IDC een 68% groei (tot 2019) van Converged infrastructuren. Een Converged Infrastructuur platform is de meest effectieve manier om te starten met de modernisering van het Datacenter. Een All-in-one Storage, Compute- en Network platform vereenvoudigt, versnelt en transformeert de traditionele IT-processen van het “build your own” model, dat vaak bestaat uit componenten.

We spreken bij een Modern Datacenter over moderne Architecturen zoals: All Flash – Scale-Out – Software Defined – Cloud enabled en Trust. Dit zijn de pilaren van ons Modern Datacenter.

Waarom Flash?

In de loop der jaren is de vraag naar low-latency data performance verhoogd. Storage administrators moesten de latency problemen oplossen door het verhogen van het aantal spindels in hun storage systemen. Zo konden ze voldoende IOPS leveren tegen acceptabele responstijden voor de alsmaar groeiende high performance workloads. Flash-technologie reduceert de kosten van het leveren van consistente en voorspelbare low-latency prestaties. Flash technology vermindert vloerruimte, energieverbruik en koeling die nodig zijn om dagelijkse storage services te leveren, terwijl het de supersnelle digitale ervaring die iedereen verwacht garandeert. De prijzen voor Flash technologie zijn inmiddels afgenomen en de capaciteit is toegenomen.

Waarom Scale Out?

Data groeit, we consumeren meer en meer data. Vaak heb je onvoldoende zicht op deze groei en is het moeilijk in te schatten wanneer je een financiële injectie moet doen en je systemen moet uitbreiden. Scale-Out architectuur betekent dat IT-systemen ingezet worden met een lage instapprijs terwijl je uitbreiding modulair is. Dit is essentieel om te kunnen voldoen aan steeds groeiende workloads en noodzakelijk voor een snelle bedrijfsvoering van je organisatie.

Waarom Software Defined?

Dankzij software worden infrastructuren nu beheerd als één elastische resource pool. Deze software gedefinieerde modellen automatiseren de configuratie en implementatie van IT-diensten. Dit levert flexibiliteit voor het beheer van IT-diensten. Flexibiliteit is essentieel voor optimalisatie van standaard IT-activiteiten zodat je je meer kunt concentreren op innovatie.

Waarom Cloud Enabled en Trust?

Cloud-enabled infrastructuren zijn fundamenteel voor een Modern Datacenter design. In de hedendaagse “optimaliseren om te innoveren” trend, moeten infrastructuur diensten worden geleverd via policy gestuurde methodieken. Om behendigheid (Agility), snelheid en efficiëntie te bereiken, moet deze policy verder reiken dan het Datacenter. IT moet de mogelijkheid hebben om informatie te implementeren en te beheren en applicaties zowel on- als off-premise te plaatsen.

Hyper-Converged

Business en IT blijven evolueren. Met als gevolg een stroom van nieuwe tools middelen en nieuwe vaardigheden. Er is geen eindpunt voor de transformatie, het is een constante menselijke creativiteit. Maar er is een begin, en dat is het Modern Datacenter.

EMC en VMware hebben de krachten gebundeld en hebben recentelijk hun nieuwe Hyper Converged oplossing aangekondigd. Deze appliance, VxRail levert een alles-in-één IT-infrastructuur gebaseerd op bewezen bouwstenen voor het Software Defined Data Center (SDDC). Een volgende stap tot samensmeltende IT van de 21e eeuw.

Wilt u meer weten over deze ontwikkeling schrijf u dan nu in voor de EMC kennissessie op 4 mei a.s.

Wilt u meer specifieke productinformatie over VxRail? Klik dan hier

Laat een reactie achter